Verdieping ontwerpprincipes Mayer

Multimediale principes van Mayer

Richard E. Mayer heeft veel onderzoek gedaan naar instructiemateriaal waarin beeld, woord en geluid gecombineerd worden. Dit onderzoek heeft hij samengevat in 12 principes. In de eerste tabel worden de principes genoemd, omschreven en voorzien van korte richtlijnen voor een kennisclip. Klik je op het principe dan vind je achtergrondinformatie over: waarom dit principe werkt, de effectgrootte en aanvullende informatie.

Principe

Omschrijving

Richtlijnen

Coherence Principle 

People learn better when extraneous words, pictures and sounds are excluded rather than included.

Presenteer informatie in een kennisclip zo sec mogelijk, want ‘opleuken ’met  muziek, plaatjes en letters in verschillende kleuren heeft een negatief effect op leren.

Redundancy Principle

People learn better from pictures and narration than from pictures, narration and on-screen text.

Praat bij een beeld en voeg geen of weinig geschreven tekst toe.

Signaling Principle

People learn better when cues that highlight the organization of the essential material are added.

Richt de aandacht van de student op belangrijke informatie. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • Highlighten belangrijke begrippen
  • Inzoomen
  • Voice-over die het belang benadrukt.

Spatial Contiguity Principle

People learn better when corresponding words and pictures are presented near rather than far from each other on the page or screen.

Plaats wat bij elkaar hoort qua beeld en tekst dicht bij elkaar.

Temporal Contiguity Principle

People learn better when corresponding words and pictures are presented simultaneously rather than successively

Presenteer wat bij elkaar hoort tegelijkertijd en niet na elkaar.

Segmenting Principle

People learn better when a multimedia lesson is presented in user-paced segments rather than as a continuous unit

Geef de student de gelegenheid om de kennisclip stil te zetten.

Pre-training Principle

People learn better from a multimedia lesson when they know the names and characteristics of the main concepts

Ga na of inhoud kennisclip past bij de voorkennis van de student.

Modality Principle

People learn better from pictures and narrations than from pictures and on-screen text

Geef de informatie bij een plaatje liever mondeling dan in de vorm van geschreven tekst.

Multimedia Principle

People learn better from words and pictures than from words alone

Gebruik in een kennisclip waar mogelijk goed gekozen afbeeldingen

Personalization Principle

People learn better from multimedia lessons when words are in conversational style rather than formal style

Spreek de student aan met je.
Laat vaktaal intact.

Voice Principle

People learn better when the narration in multimedia lessons is spoken in a friendly human voice rather than a machine voice

Laat de kennisclip inspreken door echte mensen.

*) R.E. Mayer (2001).  Multimedia learning. Cambridge: University Press.
R.E. Mayer (2008) (Ed.). The Cambridge handbook of multimedia learning. Cambridge: Cambridge University Press.